ATG certificaat

ATG documentWat is een ATG?

logo bccaEen technische goedkeuring (ATG) wordt vrijwillig aangevraagd door een fabrikant of een operator voor een product of een dienst.

De technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. Ze moet het de gebruiker mogelijk maken de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren.

Daar bovenop komt meestal een certificering, wat betekent dat een certificeringsinstelling met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. In deze overeenkomst wordt aangegeven hoe de fabrikant zijn eigen controle op de productie organiseert en welke externe proeven hierbij zullen uitgevoerd worden.

Wat is het belang van ATG voor BETOPOR?

BETOPOR wordt vaak algemeen gebruikt wanneer het algemeen over EPS-isolatiechapes gaat. Er wordt bijgevolg ook regelmatig beweerd dat er met BETOPOR wordt geïsoleerd, ook wanneer dit niet het geval is. Om zeker te zijn dat de gebruikte materialen authentiek zijn, en voldoen aan de technische goedkeuring wordt op de verpakking altijd het ATG – logo afgebeeld met een gebruiksaanwijzing. Alle verpakkingen zonder dit logo, bvb grote zakken met EPS korrels zonder bedrukking, zijn geen BETOPOR produkten. In dit geval is er geen enkele zekerheid dat de isolatiewaarde of de druksterkte wordt behaald. Naast de zakwaren BETOPOR PRO en PLUS wordt BETOPOR eveneens aangemaakt en gepompt met de eigen vrachtwagens van Verpola waarop de naam BETOPOR isolatiechape duidelijk leesbaar is aangebracht. Is er twijfel hieromtrent, contacteer Verpola onmiddellijk. Dit kan van belang zijn voor zowel het aanvragen van premies als voor de EPB verslaggeving.

website Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw