Akoestisch

De combinatie EPS-korreltjes met poreus cement maakt dat BETOPOR contactgeluiden van bvb stappen of stoelen goed dempt. De belangrijkste toepassing van BETOPOR wordt dan ook teruggevonden op verdiepingen van gebouwen: appartementen, kantoren, rusthuizen, ...

Geluid wordt gedempt volgens het principe massa-veer-massa.

BETOPOR isolatiechape levert een geweldige bijdrage bij het dempen van stap- of andere contactgeluiden. De combinatie van een akoestische folie of mat die gelegd wordt op een uitvullingslaag in BETOPOR, moet aan de geldende contactgeluids-isolatienorm voldoen. Ofwel wordt gekozen voor een normaal akoestisch comfort, ofwel voor het verhoogde akoestisch comfort.

Vanaf 5 cm BETOPOR als uitvullaag op de draagvloer, waarin alle leidingen zijn vervat, met daarop een akoestsiche folie of mat worden contactgeluidsverbeteringen gemeten van minstens 23dB, met bvb 6 mm acoustic reflex,  of tot 32dB met het systeem MAKARIS.

Een aantal WTCB meetrapporten van BETOPOR met diverse akoestsiche isolatiematten erop zijn terug te vinden onder downloads.

De uitvullaag in BETOPOR speelt een cruciale rol in de demping van het geluid. Door het feit dat BETOPOR vloeibaar wordt aangebracht, worden vooreerst alle holtes onder en tussen de leidingen volledig opgevuld. Holtes fungeren namelijk als klankkasten. Bovendien zorgt de specifieke open-cellen structuur van het cement rond de EPS korrels dat het geluid wordt gebroken. BETOPOR heeft ook een relatief hoge massa, wat een nog gunstiger invloed heeft op de geluidsisolatie.

Met gespoten pur schuim is het niet mogelijk alle holtes opgevuld  te krijgen. Holtes zijn zeer bevorderend voor de transmissie van het geluid. Bovendien bestaat de structuur van pur schuim uit gasgevulde gesloten cellen. Gesloten cellen hebben als eigenschap dat ze het geluid geleiden ipv te dempen. Het gewicht van pur is ook bijzonder laag, wat weerom nadelig is voor een goede geluidsdemping.

Conclusie: vooral op verdiepingen is het gebruik van BETOPOR isolatiechape een aanrader. Vloerverwarming moet trouwens altijd zwevend op de akoestische folie isolatie worden geplaatst, vastgemaakt aan een draadnet of op een soepele noppenfolie. Nooit mag er getackerd worden doorheen de akoestische isolatie, zoniet is akoestisch isoleren totaal zinloos.