Ecologisch

BETOPOR bestaat volledig uit polystyreen, cement en lucht. Het bevat helemaal geen broeikasgas-sen zoals HFK's in gespoten PUR, waardoor de equivalente CO2 uit-stoot zeer laag is. Gerecycleerde EPS korrels dragen bij tot een aanzienlijke besparing in het grondstof- en energieverbruik.

EPS is zonder meer één van de meest ecologisch verantwoorde materialen voor isolatie en verpakking. Eén van de sterkste punten is dat EPS 100% recycleerbaar is en geen ozon afbreekbare (CFK’s) of broeikasgassen ( HFK’s) bevat.

Verpola (verwerking polystyreen afval) te Brugge is gespecialiseerd in de inzameling en recyclage van EPS-afval. Het afval wordt hoofdzakelijk via containerparken selectief ingezameld en per groot volume afgevoerd. Er volgt een visuele controle en manuele sortering, alvorens het EPS afval door de maalmolens gaat. Tijdens het verkleinen worden alle onzuiverheden gescheiden van de EPS korrels. De zuivere korrels worden gesorteerd op korrelgrootte, waarna ze worden hergebruikt.

Fijne korrels van 2 tot 4 mm worden gebruikt voor BETOPOR isolatiechape.

Grove korrels van 4 tot 6 mm worden gebruikt voor zitzakken en poefs.

Wat rest wordt via extrusie geregranuleerd tot een harde polystyreenkorrel. Door opwarming wordt de lucht uit de EPS korrels gehaald. De polystyreenkorrels worden nadien gebruikt voor spuitgiettoepassingen, zoals bloempotjes, kapstokken, ed.

Voor al deze toepassingen heeft OVAM een gebruikstoelating afgeleverd aan Verpola.

Omwille van het milieuvriendelijke karakter wordt BETOPOR isolatiechape vaak gekozen als vloerisolatie, eventueel in combinatie met een EPS isolatieplaat, ten koste van gespoten PUR schuim, dat voor 60% bestaat uit zeer milieuschadelijke HFK’s. In een aantal landen is er reeds een verbod op het gebruik van HFK’s. Ooit komen deze broeikasgassen onvermijdelijk in het milieu terecht, vooral bij de afbraak van gebouwen, waardoor we toekomstige generaties opzadelen met een levensgroot afvalprobleem.

(Lees meer hierover in artikel : Maatschappelijke overwegingen bij het aanbrengen van PUR-isolatie aan de bovenzijde van ruwe vloeren)