Economisch

Zelf ontwikkelde volautomatische mobiele installaties garanderen een minutieuze dosering en menging van de verschillende grondstoffen op de werf zelf. Dit leidt tot een snelle verwerking en uitvoering van de werven wat een groot economisch voordeel biedt.

Verpola heeft ervoor gekozen zelf vrachtwagens te ontwikkelen die de technieken van in het recyclagebedrijf, namelijk het nauwkeurig doseren en transporteren van EPS korreltjes en cement, te combineren met de technieken van op de bouwwerf, namelijk het mengen met water en additieven en het verpompen van de mortel. Het resultaat is een volautomatische computergestuurde mobiele installatie die alle componenten om een isolerende mortel aan te maken, droog en gescheiden bij heeft, in aparte silo’s. Enkel water moet op de werf voorhanden zijn. Dit mag zowel leidingswater als regenwater uit een citerne zijn.

De EPS silo kan tot 50 m³ EPS korreltjes bevatten. Ze worden met luchttransport naar een doseerbunker getransporteerd, van waaruit ze volumetrisch gedoseerd worden in één van de mengers.

De cementsilo kan tot 15 ton cement bevatten. Het hoogwaardige composietcement wordt met schroeftransport naar de mengers gebracht. De benodigde hoeveelheid cement wordt gravimetrisch gedoseerd, door middel van een dynamische weging van de mengers.

Water wordt via een waterteller gedoseerd, en de additieven via een doseerpomp.

Kortom, bij elke nieuwe mengeling, wordt telkens opnieuw exact dezelfde hoeveelheid van elke grondstof gemengd. Elke gevraagde hoeveelheid wordt via een bewaking gecontroleerd en doorgegeven aan de centrale computer. Is er 1 produkt dat niet binnen een vooraf ingestelde doseringstijd volledig is toegevoegd aan de mengeling, dan stopt het automatisch mengen en pompen en moet hetgeen ontbreekt handmatig worden bijgedoseerd tot de juiste hoeveelheid is verkregen.

Diverse formules kunnen vooraf worden ingegeven afhankelijk van de toepassing: vloer of dak, lichte of zware belasting, dik of dun, vast of lopend, met getackerde vloerverwarming of niet,…..

Dit alles resulteert niet enkel in een zeer homogene mortel, met diverse kwaliteiten, evenzeer is de snelheid van het mengen en pompen van die aard, dat makkelijk grote volumes in 1 bewerking kunnen worden uitgevoerd, tot 250 m³ per dag. Dit heeft als gevolg dat er tijdswinst gegenereerd wordt, wat rechtstreeks een groot economisch voordeel oplevert.

De wormpompen die vast zijn gemonteerd op de vrachtwagens kunnen tot 55 meter hoog pompen, en 250 meter vlak. Voor grotere hoogtes is er een pompwagen beschikbaar die de vloeibare mortel tot 150 meter hoog kan stuwen.

Verpola beschikt over 7 up to date mobiele installaties.