λ 0,085 W/mK (ATG)

Op basis van gerecycleerde EPS-korrels

Floormix:  geleverd en gepompt op werf
Pro: zakken 110 L zonder cement
Plus: zakken 55 L met cement, kant-en-klaar
pdf tinyFolder Betopor Pro Plus