λ 0,051 (EPB) - 0,064 (ATG) W/mK
(droog gemeten)

Op basis van Carbon Black EPS-parels
UITSLUITEND geleverd en gepompt op de werf met mobiele BETOPOR-units
pdf tiny Folder Betopor Silver

Betopor Silver+

λ 0,031 W/mK
= Betopor Silver + EPS Silver-platen