S-peil: de nieuwe indicator voor isolatie- en ventilatiewaarden

Energiezuinig bouwen is belangrijker dan ooit. Voor isolatie- en ventilatiewaarden is het S-peil de nieuwe indicator. Sinds 1 januari 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen in Vlaanderen voldoen aan S31. Tegen 2021 wordt de norm S28. Maar wat houdt het S-peil precies in? En hoe kan je ervoor zorgen dat een woning beantwoordt aan de normen?

Wat is het S-peil?

Het S-peil - kort voor Schil-peil - is door de Vlaamse Overheid in het leven geroepen om de energie-efficiëntie van een nieuwbouwwoning op een correctie manier te berekenen. Met het S-peil komt de kwaliteit van de ‘schil’ rond het gebouw helemaal op het voorplan. Bouwen zal dus nog nauwkeuriger moeten gebeuren.

Vóór 2018 waren er verschillende parameters en manieren in voege om de energiewaarden te meten. Dat zorgde soms voor een vertekend beeld. Zo werd de mindere energieprestatie van een penthouse met metersbrede ramen bijvoorbeeld gecompenseerd door de goede waarden van de rest van het gebouw. Dat is nu volledig verleden tijd.

Waarom het S-peil?

De gangbare parameters om de isolatie- en ventilatiewaarden van een nieuwbouw te bepalen waren vroeger het K-peil en de Netto Energie Behoefte (NEB). Het K-peil toonde slechts de isolatiekwaliteit van een gebouwschil. Het peilde niet naar de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft om te verwarmen of te koelen. Daarvoor werd dan weer de NEB berekend. Het S-peil vervangt nu die twee parameters.

Het draagt ook zijn steentje bij in de evolutie naar het Bijna EnergieNeutraal bouwen. Het K-peil was in dat opzicht niet streng genoeg. Dit werd berekend voor het volledige gebouw, terwijl het nieuwe S-peil netjes de waarden per wooneenheid meet. Bovendien houdt het S-peil rekening met aangrenzende verwarmde ruimtes (AVR), terwijl het K-peil alleen rekening hield met verlies via de buitenomgeving en langs aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR).

Dit alles zorgt ervoor dat het S-peil de ventilatie- en isolatiewaarden van een nieuwbouwwoning eerlijker weergeeft.

300 S peil

Hoe voldoen aan het S-peil?

Er zijn drie cruciale factoren die ervoor zorgen dat een nieuwbouwwoning aan het S-peil voldoet. Hiermee hou je best rekening vanaf het uittekenen van de bouwplannen.

  1. Vormefficiëntie: het verliesoppervlak van de woning wordt vergeleken met het verliesoppervlak van een referentievorm die hetzelfde volume heeft als de woning. Als referentievorm wordt een bol gebruikt.
  2. Verhouding glas- en vloeroppervlak: deze verhouding moet in balans zijn. Bij erg grote ramen zal het noodzakelijk zijn om driedubbele beglazing te voorzien.
  3. Luchtdichtheid: de luchtdichtheidstest bepaalt of het S-peil van de wooneenheid laag genoeg is. De gebouwschil moet dus heel nauwkeurig worden geplaatst.
Er zijn uiteraard nog tal van andere elementen die een rol spelen, zoals de impact van zonnewinsten, de aanwezigheid van thermische massa, de isolatie van de verschillende schildelen …

Isoleren met Betopor

Verstandig isoleren is niet alleen essentieel voor een laag S-peil, maar ook goed voor de portemonnee. Met de isolatiematerialen van Betopor voor vloeren, muren en daken behaal je zelfs nu al zonder probleem de S28-norm voor 2021!

Combineer Betopor SILVER LD met Betopor EPS-Silverplaten in je nieuwbouwwoning om perfect aan de huidige én toekomstige normen te voldoen.

TIP: Je kan stellen dat hoe lager het S-peil wordt, hoe dikker er moet geïsoleerd worden. Kies daarom voor Betopor EPS-Silverplaten tussen de 10 en 20 cm.


Wil je Betopor-isolatie in je nieuwbouw?

Of wil je als architect onze producten voorstellen aan je bouwheer? Contacteer ons dan voor meer info!

Slide 9