Neem gas terug, enkel ‘air’ is circulair.

Betopor circulaire economie logo

De grondstoffen die we nodig hebben voor onze producten, van onze etenswaren tot bouwmaterialen, zijn niet oneindig. De toegang tot grondstoffen staat wereldwijd onder druk. Zo ook de toegang tot bouwmaterialen. Binnen ons huidig lineair economisch systeem brengt dit heel wat risico’s met zich mee! De circulaire economie vormt onze toekomst, maar wij zijn ervan overtuigd dat circulaire bouwmaterialen VANDAAG moeten gebruikt worden.

Onze Betopor-producten zijn sinds het ontstaan ontwikkeld volgens het principe van een circulaire economie. Hierdoor waren we een absolute voorloper en bieden we op de huidige isolatiemarkt het neusje van de zalm aan. Met betrekking tot de thermische isolatie van woningen wordt echter bijna geen aandacht besteed aan de principes van een circulair ontwerp. Hooguit wordt de vraag gesteld of één of ander materiaal recycleerbaar is. Dit is verre van voldoende!

De primaire vraag vooraf zou altijd moeten luiden: isoleer ik met gas of met lucht (EPS)? Pas daarna kan je het ontwerp beginnen uitwerken.

Alles over EPS

Betopor Polystyreen korrels Betopor Roofmix

Wat is EPS?

EPS staat voor geëxpandeerd polystyreen, ook wel gekend als“Airpop”. Deze term is wereldwijd geïntroduceerd als gebruiksnaam voor EPS, piepschuim, styropor, isomo, frigolite, enz. Airpop bestaat voor 98% uit droge stilstaande lucht. Het witte materiaal vind je in tal van toepassingen, zoals verpakkingsmateriaal en EPS-isolatie.

De bijzondere eigenschappen van EPS (= airpop)

De EPS-korrels hebben als bouwmateriaal bijzondere eigenschappen. Een EPS-parel bestaat namelijk voor 98% uit lucht, gewone lucht, de beste isolator. Dankzij deze unieke eigenschap is EPS-isolatie bij uitstek geschikt om gebouwen te isoleren. Voor de overige 2% bestaat EPS uit polystyreen, die als verpakking dient van deze lucht.

EPS-isolatie is:

  • Bijzonder licht van gewicht
  • Vlot handelbaar op de werf
  • Sterk, vormvast en drukvast
  • Milieuvriendelijk door het gebruik van slechts 2% polystyreen

Veelgestelde vragen

EPS-parels (=EPS-korrels) zijn een essentiële component voor onze Betopor isolatiematerialen. Maar waar staat EPS voor?

Een hart voor recyclage

Betopor ophaling EPS in containerparken

Hoe wordt gebruikt EPS verzameld en gerecycleerd?

EPS is uitstekend te recycleren. Draag als consument jouw steentje bij door jouw EPS-verpakkingsafval nooit zomaar weg te gooien. Verpakkingsafval uit EPS wordt selectief ingezameld op bijna alle containerparken in Vlaanderen (gratis!).

Daarnaast organiseert Verpola de inzameling van EPS-verpakkingsafval uit diverse sectoren uit de handel en industrie. Het afval wordt gezuiverd en verkleind tot de initiële korrel, klaar voor de secondlife fase.

Welke toepassingen zijn er voor gerecycleerd EPS?

Platte daken

Een isolerende afschotlaag (helling) creëren voor groendaken, parkeerdaken of als drager voor isolatieplaten. Geschikt voor zonnepanelen e.d.

Tussenvloeren

Uitvullaag voor leidingen op een draagvloer die zowel thermisch maar zeker ook geluidsisolerend is. Deze dient als drager voor de vloerverwarming en de chape. Deze isolatielaag is bovendien onbrandbaar.

Vloeren in contact met volle grond

De isolerende uitvullaag dient om een vlakke laag te creëren waarin alle leidingen vervat zitten, om vervolgens isolatieplaten op te kunnen plaatsen.

Vloerplaten

Bij renovatieprojecten waar de vloer wordt uitgebroken en er geen beton ligt, enkel aarde, kan een isolerende gewapende vloerplaat worden gegoten (2 in 1) die ruim voldoende isoleert om voor een premie in aanmerking te komen.

Wist je dat ...

Verpola begin jaren 90, in samenwerking met buurman elektronicagigant Philips, startte aan het toenmalige pilootproject VERwerking POLystyreen Afval. De opdracht was het zoeken naar milieuvriendelijke recyclagemogelijkheden en inzamelconcepten voor EPS-verpakkingsafval, die op dat moment nog niet bestonden.

De ‘air’ in circulaire economie

Betopor - Lineaire vs circulaire economie

Wij dragen ons steentje bij. Jij ook?

Airpop is dus “verpakte lucht” meestal in witte of zilvergrijze korrels die zowel in verpakking als in isolatieplaten en isolerende mortels worden verwerkt, zoals bv. in Betopor-isolatie. Daarom past Betopor perfect in de 3 grote circulaire thema’s in de bouwsector:

  • Ontwerpen en optrekken van gebouwen waarvan de materialen op het einde van hun levensduur gerecupereerd kunnen worden
  • Ontginnen van de beschikbare grondstoffen uit de bestaande gebouwen en de valorisatie ervan
  • Ontwikkelen van nieuwe economische modellen met het oog op de creatie van een toegevoegde waarde gedurende de volledige levensduur van de gebouwen en de materialen.

Lineair vs. circulair ontwerp

Een lineair ontwerp begint met ontginning van grondstoffen, dan productie van materialen, de consumptie ervan en eindigt met eliminatie, waarna de keten opnieuw kan starten. 

Een circulair ontwerp bestaat erin de waarde van producten en grondstoffen te behouden door het handhaven van het principe: RE-USE, REDUCE, RECYCLE.

Wat is een circulair gebouw?

Een circulair gebouw is een tijdelijke samenkomst van producten, componenten en materialen met een gedocumenteerde identiteit, in een vorm die voor een benoemde periode een bepaalde functie kan vervullen, waarbij de herkomst en mogelijke herbestemming gedocumenteerd zijn en blijven.” Guldager, K. et al., « Building a Circular Future ». (bron: whitepaper Circulair bouwen: Naar een circulaire economie in de bouwsector" van de Confederatie Bouw)

Productie

Door het verpakkingsafval uit EPS te vermengen met cement, water en toeslagstoffen ontstaat een zeer lichte en drukvaste isolerende mortel (Floormix en Roofmix isolatiemortels) met relatief hoge lambdawaardes geschikt voor thermische en akoestische isolatie van vloeren en platte daken. Het volume bestaat voor 90% uit gerecycleerde materie.

Nieuwe grafiet-gebonden Airpop-korrels worden gebruikt in Betopor Silver isolatiemortel en de Betopor EPS-Silverplaten. Ze hebben een hoger isolerende vermogen dan de witte korrels. De platen kunnen zowel in vloer, muur of daktoepassingen worden gebruikt.

Eén constante met Betopor komt steeds terug: er wordt enkel en alleen met lucht gewerkt. Dit betekent bijgevolg duurzame constante isolatiewaardes gedurende de volledige levenscyclus van een gebouw. Veroudering tijdens de levensduur is onbestaande.

Recyclage

Bij de afbraak komt het circulaire karakter ervan volledig tot uiting. Hergebruik van isolatieplaten zal misschien kunnen, maar in mindere mate. Het aanbieden van homogene stromen voor valorisatie des te meer. De EPS Silverplaten van Betopor worden om die reden NIET gecacheerd met een aluminium of kunststof folie. In combinatie met Betopor als vloerisolatie worden ze ook NIET verlijmd aan de onderlaag. In spouwmuren worden de platen mechanisch bevestigd en zijn het enkel de naden die luchtdicht verlijmd worden.

Betopor isolatiemortels kunnen uitgebroken worden en in 2 fracties gescheiden worden door windzifting: Airpop en cement. Op geen enkel moment zal er gas ontsnappen. Wat gezegd bij afbraak van in-situ gespoten schuimen met hfk’s? 

Gas bevattende isolatie is niet circulair

Waarom hebben gashoudende isolatiematerialen zoals pur, pir of fenol, lagere lambdawaardes dan pakweg EPS, glaswol, steenwol, hennep, enz.? Enkel en alleen omdat het gas dat onder druk gevangen zit lagere lambdawaardes heeft dan droge stilstaande lucht.

Isoleren gashoudende isolatiematerialen dan niet beter? Het is maar hoe je dit bekijkt! De isolatiewaarde van een vloer, muur of dak is helemaal dezelfde als je gewoon een paar centimeter meer voorziet. Is dit dan “minder goed”?

Je kunt je afvragen of gas dan toch niet méér aangewezen is dan lucht en je voelt het zo opkomen ... op geen enkele manier kan lucht overtroffen worden: het ontsnapt niet, het heeft geen CO2 uitstoot en het is overvloedig aanwezig! Gas daarentegen verdwijnt altijd, vroeg én laat. Gas dat te vroeg ontsnapt geeft aanleiding tot krimp, bij afbraak verdwijnt de rest.