Informatie

​Kwaliteitskeurmerk ATG versus EPBdatabank

​Isolerende mortels met ATG-keurmerk moeten aan een reeks hoge mechanische eisen voldoen vooraleer er een ATG kan afgeleverd worden. Hoge sterkte betekent meer cement. Hierdoor kan nooit de laagste lambdawaarde worden gedeclareerd. Het is dus een compromis tussen sterkte en isolatiewaarde. De producenten met ATG worden continu beproefd door een afhankelijke instelling.

Isolatieproducten die niet in aanmerking komen voor een ATG-goedkeuring, kunnen wel in de EPBdatabank opgenomen worden. Hier is enkel de isolatiewaarde van tel en zijn er GEEN controles op het correcte gebruik van de lambdawaardes in de praktijk. De poort naar fraude staat hierdoor onvermijdelijk open... Bij alle lambdawaardes van cementgebonden EPS-korrels beneden 0.050 mogen terecht vragen worden gesteld.

 

AIRPOP engineered air

LUCHT als ISOLATOR  www.airpop.com

​Na 60 jaar een nieuwe naam voor EPS..."airpop"

 

Octrooien beschermen Betopor Silver en Makaris

​Door het innovatieve karakter worden zowel Betopor Silver als akoestisch systeem Makaris beschermd door een patent.

 

​In Situ gespoten PUR wordt eind 2022 verboden door Europa

​Systeem Betopor Silver Plus is het beste alternatief ​voor in situ gespoten PUR. Het verbod komt er vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden blaasgassen HFK'S, die broeikasgassen zijn met een zeer hoog CO2 gehalte. Isoleren met CO2 om CO2 te besparen kan natuurlijk niet meer!