Low Lambda 40: fictie of werkelijkheid? Een interessante studie…

Over de lambdawaardes van EPS-isolatiemortels is al veel gezegd en geschreven. Er worden – terecht – vragen gesteld bij extreem lage gedeclareerde lambdawaardes. Onlangs deed procesingenieur Jean-Claude Deleye onderzoek naar de in-situ gemeten waardes. Hieruit bleek dat de lambdawaardes van de Betopor isolatiemortels heel waarheidsgetrouw zijn!

 

Op onderzoek

Procesingenieur Jean-Claude Deleye heeft meer dan 40 jaar ervaring in onderzoek en ontwikkeling van EPS, en in het bijzonder Low Lambda EPS. Die expertise bouwde hij op bij o.a. Enichem-Versalis en Total Energies.

Zijn onderzoek bestond uit twee delen. In eerste instantie werd de theoretische benadering van complexe systemen uitgevoerd, in een tweede fase werden de bevindingen aan de praktijk getoetst. Alle stalen waren in-situ en dus op de werf genomen. De EPS-mortel werd in mallen gepompt alsof het op de vloer zou zijn. Zo’n 80-tal stalen werden getest. 

Door deze aanpak was het resultaat zeer waarheidsgetrouw en werden ook realistische variaties in acht genomen. Schommelingen in dosering, werfomstandigheden zoals pomphoogte, watereigenschappen, … ze spelen immers allemaal hun rol. 

Theoretische benadering

De lambdawaarde toont de warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Het warmtetransport wordt in hoofdzaak bepaald door geleiding en infraroodtransmissie, convectie speelt in mindere mate mee.

Verwachte lambdawaarde per onderdeel

 • Witte EPS-korrels: λ 0.036 = 36 mW/m°K
  EPS-korrels hebben een typische celstructuur. Door de beperkte afmeting van de cellen is er geen convectie en is de geleidbaarheid van de stilstaande lucht ongeveer 25 mWatt/m°K. Natuurlijk is er bijkomend warmtetransport door geleiding van de celwanden zelf (3,5 mWatt/m°K). Een derde warmtetransport gebeurt door infraroodstraling (7.5mWatt/m°K). Bij witte EPS met een dichtheid van ongeveer 15 Kg/m³ zou de lambdawaarde ongeveer 0.036 Watt/m°K of 36 mWatt/m°K bedragen
 • Grijs of zwart EPS (low lambda): λ 0.030 = 30 mW/m°K
  Grijze of zwarte EPS-korrels zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van infrarood absorberende en/of reflecterende vulstoffen. Daardoor is de infraroodtransmissie heel beperkt, ongeveer 80-90% wordt uitgeschakeld. Dat reduceert de warmtegeleiding bij dezelfde dichtheid tot ongeveer 30 Watt/m°K of 0.030 W/m°K.
 • Losse of gekleefde EPS-parels (na-isolatie van spouwmuur): λ 0.036 = 36 mW/m°K
  Bij losse grijze EPS-parels is er een hogere warmtegeleiding van de lucht tussen de parels. In de vrije ruimte tussenin kan convectie ontstaan. De aangenomen waarde voor licht-verkleefde parels bij na-isolatie in spouwmuren varieert naargelang grijze of witte parels worden genomen. Mits de nodige correcties voor reële omstandigheden ligt de waarde tussen 36 mW/ m°K
 • Cement: λ 0.500 = 500 mW/m°K
  In de literatuur zijn waardes voor zuiver cement moeilijk te vinden. Meestal zijn de gepubliceerde waardes eigenlijk waardes voor mortels met verschillende types en/of gehaltes aan zand en andere toeslagstoffen. De laagste waarde voor dispersiegebonden cement bedraagt 500 mWatt/m°K of 0.5 W/m°K

Verwachtingen lambawaarde van cementgebonden EPS-mortel

EPS 13 kg/m³ na verpompen: λ 0.032
(bij premium grijze korrels)
+
Cement 40 kg/m³ 
Lambdawaarde van 8 mWatt/m°K

Volgens deze aangenomen waardes moet het theoretisch haalbaar zijn om een lambdawaarde van ongeveer 0.040 te behalen met een cementgebonden EPS-isolatiemortel met maximum 40 kg cement. 

In de praktijk

De werfomstandigheden tonen aan dat de theorie en de praktijk uiterst verschillend zijn. Zo kwam de onderzoeker tot de bevinding dat het quasi onmogelijk is om met een wormpomp goed verpompbare mortel te bekomen met slechts 40 kg cement. De metingen werden daarom uitgevoerd met een cementgebonden mortel met minstens 60 kg cement. 

Hoe meer cement moet worden toegevoegd, hoe hoger de lambdawaarde. Dat blijkt ook uit deze grafiek. 

Onrealistische lambdawaardes

Om de theoretisch geschatte lambdawaarde van 40 tot 41 mWatt/m°K te kunnen halen, mag maximaal 42 kg cement worden toegevoegd (zie grafiek). Dat is quasi onmogelijk aangezien er ook rekening moet worden gehouden met een aantal externe factoren die de einddichtheid mee bepalen. Denk aan toeslagstoffen, type pomp, pompafstand, … 

Uit de praktijkmetingen blijkt bovendien dat een standaarddeviatie optreedt van ongeveer 1 mWatt (0.7 tot 1.5mWatt/m°K). Dit betekent dat het onmogelijk is om een garantie van 40 mWatt/m°K af te leveren.

Wat is wel haalbaar? 

Bij isolatie moet ook rekening worden gehouden met andere eigenschappen zoals druksterkte en cohesie. Dat betekent meestal dat er meer cement nodig is en dat heeft natuurlijk z’n invloed op de lambdawaarde. 
Een lambdawaarde van 46 mWatt/m°K is haalbaar op voorwaarde dat: 

 1. Maximaal 60Kg cement wordt ingezet.
 2. Premium EPS wordt gebruikt (min. dichtheid 15 kg/m³).
 3. Er weinig tegendruk op de pomp is.

Maar ook dit is weinig realistisch aangezien er minstens 75 kg cement nodig is voor een acceptabele druksterkte. Dan loopt de lambdawaarde al op tot 50 mWatt/m°K

Wat bewijst dit onderzoek?

Lambdawaardes van 40 mWatt/m°K of zelfs 45 mWatt/m°K garanderen is in de praktijk moeilijk haalbaar. Er is meer cement nodig om een kwalitatief resultaat te behalen. Een waarde rond 50 mWatt/m°K lijkt in-situ haalbaar. 

Toch worden in de EBP-databank nog steeds extreem lage waardes opgenomen. Bij Betopor geven we al langer aan dat deze waardes onrealistisch zijn en communiceren wij heel bewust over de werkelijke lambdawaardes van onze producten. Zo zijn onze klanten zeker van een correct en kwalitatief resultaat. 

Kwalitatief isoleren met Betopor 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de plaatsingsomstandigheden een grote rol spelen in de uiteindelijke lambdawaarde. Daarom kiezen wij er bewust voor om alle EPS-isolatiemortels zelf te leveren en te plaatsen. Ons team kent de finesses van de isolatie door en door en weet hoe de plaatsing optimaal kan verlopen. 

Benieuwd naar de prestaties van onze EPS-isolatiemortels? Ontdek Silver LD, Silver HD, Floormix & Roofmix en Pro & Plus. In dit handige overzicht vind je bovendien de lambdawaardes van al onze producten. Overzichtelijk en transparant, daar gaan we voor! Dus heb je nog vragen, aarzel zeker niet om ons te contacteren

 • Betopor EPS-isolatiemortels
 • Betopor EPS-isolatiemortels
 • Betopor EPS-isolatiemortels