Onrealistische lambdawaardes in EPB-databank uitgelicht

De race naar de laagst mogelijke gedeclareerde lambdawaardes had een ongekend hoogtepunt bereikt. De EPB-databank bevatte tal van producten met onrealistisch lage en in-situ niet-reproduceerbare lambdawaardes. Het deed al langer menig wenkbrauwen fronsen, nu heeft de EPB-databank eindelijk zelf ingegrepen. Vanaf nu is er een toelichtingsfiche nodig die een kritische blik werpt op de waardes.

EPB-databank als betrouwbare bron? 

De EPB-databank bevat de thermische isolatiewaardes van verschillende bouwmaterialen. Fabrikanten kunnen er op (te) eenvoudige wijze hun producten in laten opnemen. Enkele meetrapporten zijn de enige vereiste, van fysieke controles is er nooit sprake. De EPB-Databank heeft immers geen controlebevoegdheid en eventuele klachten kunnen enkel via de FOD Economie worden geformuleerd. Gesjoemel met waardes ligt voor het grijpen ...

Proefstukken worden in de meest ideale labo-omstandigheden aangemaakt en vervolgens wordt de lambdawaarde in externe erkende labo’s bepaald. Het zijn die ideale resultaten (cherry-picking) die opgenomen worden in de EPB-databank, zonder de reproduceerbaarheid op de werf aan te moeten tonen. Dit leidt tot toestanden vergelijkbaar met het dieselschandaal: enkel op papier klopt de rekening …

Hoog tijd voor verandering 

De opgenomen producten kunnen zonder verdere controle worden gebruikt in elk bouwdossier. Fabrikanten verwijzen dan ook snel naar de EPB-databank als kwaliteitsgarantie. Niets is echter minder waar! Bouwheren vertrouwen op waardes uit de databank terwijl ze in werkelijkheid een andere lambdawaarde zullen bekomen …

Onder druk van o.a. de isolatiesector, werd de toelating tot de EPB-databank onlangs iets moeilijker. De opname van in-situ gefabriceerde isolatieproducten wordt via een toelichtingsfiche strenger beoordeeld. Deze nieuwe, meer kritische aanpak heeft ervoor gezorgd dat een aantal producten uit de EPB-databank zijn verwijderd.  

Toepassing EPS-isolatiemortels

In deze tabel zie je enkele EPS-materialen met hun lambdawaardes in verschillende toepassingen: 
EPS-platen met grafietkorrels 25kg/m³ 0.030
EPS-platen met witte korrels 25kg/m³ 0.034
EPS-grafietkorrels met lijm in spouwmuren geblazen:  0.036
EPS-grafietkorrels met maximum 40kg cement/m³ 0.040
EPS-grafietkorrels met maximum 60kg cement/m³ 0.044
EPS-grafietkorrels met maximum 80kg cement/m³ 0.048
EPS-grafietkorrels met maximum 100kg cement/m³ 0.050
EPS-gerecycleerde korrel met maximum 200kg cement/m³ 0,085

Het verschil in waardes tussen witte en grafiet EPS-korrels is duidelijk. Bovendien zien we ook een verband tussen de toename van de massa en de lambdawaarde. Met andere woorden: met elke toegevoegde kilogram vaste materie (zoals cement) geleidt de warmte beter en verhoogt de lambdawaarde.

Foutief gebruik

Snelle beloopbaarheid, hoge drukvastheid, makkelijk verpompbaar en verwerkbaar, goed tackerbaar, drukvast en krimpvrij, goede cohesie van de korrels … het zijn allemaal voorwaarden die gesteld worden voor EPS-isolatiemortels. Tegelijk kan heel makkelijk worden voldaan aan deze voorwaarden door meer cement toe te voegen aan de mortel … 

In de praktijk worden bijgevolg vaak grotere hoeveelheden cement gebruikt dan strikt toegelaten om de lambdawaarde te respecteren. Cement toevoegen is dan ook goedkoper dan toeslagstoffen bij doseren. De keerzijde is dat de foutenmarge in de isolatiewaarde tot wel 100% kan oplopen! Ook WTCB, de beheerder van de EPB-databank, is nu tot deze vaststelling gekomen en heeft daardoor een aantal aanbieders tot nader order verwijderd.

Alternatief voor EPB-databank

Je merkt het: de EPB-databank zou dus niet als dé referentie gezien mogen worden. De recente inspanningen zijn een eerste stap, maar sluitend is de methode nog steeds niet. Oneerlijke concurrentie wordt in de hand gewerkt en de consument wordt vaak bedot. 

ATG houdt wél rekening met diverse factoren en de stalen voor dit certificaat worden op de werf genomen. Hoewel ATG’s een waarheidsgetrouwer beeld geven, zijn ze in een verdomhoekje geduwd. Ergens logisch, want deze realistische cijfers zijn uiteraard minder scherp dan de labowaardes uit de EPB-databank. ATG is hierdoor jammer genoeg een commercieel nadeel geworden. Nieuwe ATG’s worden niet meer aangevraagd en bestaande worden vaak niet hernieuwd. 

Betopor correct toegepast

Betopor pleit al jaar en dag voor waarheidsgetrouwe waardes. Onze isolatiemortels zijn dan ook nog steeds te vinden in de EPB-databank. Wij doen er alles aan om correct te werken en zo de voorgeschreven isolatiewaardes te realiseren. 

Helaas is onlangs gebleken dat ook externe verwerkers van Betopor onze formules niet altijd respecteren. Daarom beslisten we dat onze isolatiemortels vanaf nu enkel nog EXCLUSIEF door ons eigen aannemingsbedrijf maKs op de werf worden geleverd en gepompt, met onze eigen Betopor-vrachtwagens en vakkundig onderlegde plaatsers. Enkel dat is onze garantie op correcte kwaliteit!

Meer weten over de ideale EPS-isolatiemortel voor jouw project? Neem een kijkje in onze producten of contacteer ons om je plannen te bespreken. We kijken ernaar uit! 

Onrealistische lambdawaardes afgestraft in EPB-databank
  • Betopor Isolatiechape
  • Betopor Isolatiechape
  • Betopor Isolatiechape