PUR vanaf 2022 verboden

In situ gespoten PUR wordt in 2022 verboden door Europa. Het verbod komt er vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden blaasgassen, HFK's, die broeikasgassen zijn met een zeer hoog CO2 gehalte.

SYSTEEM BETOPOR SILVER PLUS is het BESTE ALTERNATIEF voor in situ gespoten PUR.