Vertrouw niet blindelings op de EPB-databank

De EPB-databank verzamelt gegevens van verschillende bouwproducten zodat een EPB-verslaggever er specificaties kan terugvinden op één centrale plaats. Op het eerste gezicht erg handig. Maar de verstrekte info over isolatiewaardes is niet altijd volledig of correct, met een vertekende berekening en alle consequenties tot gevolg. Ontdek hier hoe je wel een compleet beeld krijgt.

De EnergiePrestatieregelgeving voor Bouwers (EPB) vormt de basis van de energieberekening voor elke nieuwbouw. Een EPB-verslaggever legt alle gegevens samen en berekent zo de toekomstige energieprestaties. De EPB-databank is een initiatief van de 3 Belgische gewesten om te vermijden dat de EPB-verslaggever zou moeten aankloppen bij elke individuele leverancier.

Producten worden er in verschillende categorieën (zoals bouwmaterialen, vensters, zonwering of ventilatie) op een toegankelijke manier getoond. Per product zijn er verschillende gegevens beschikbaar, zoals de lambda-waarde, CE-markering of behaalde certificaten.

Zo kan een EPB-verslaggever eenvoudig alle informatie op één plek raadplegen en de berekening vlot uitvoeren.

Een product toevoegen

Om een product toe te voegen aan de EPB-databank kan elke fabrikant van bouwmaterialen zonder ingrijpende kosten de procedure volgen en gegevens verstrekken. Een fabrikant moet slechts éénmalig 3 (labo)stalen afleveren waarvan de lambdawaardes gemeten worden in een of ander erkend labo. Er is verder geen enkele vorm van controle meer.

De betrouwbaarheid van die gegevens voor EPS-isolatiemortels moet echter kritisch benaderd worden. In het labo wordt namelijk enkel de lambda-waarde gemeten van deze proefstalen. Tegen betaling komt het product met die lambdawaarde in de EPB-databank. Eenvoudig, toch? Misschien net iets te eenvoudig, want er zijn nog heel wat andere factoren die bijdragen tot de kwaliteit van EPS-isolatiemortel.

Keerzijde van de EBP-databank

Tot voor een aantal jaar was gespoten PUR hét isolatiemateriaal bij uitstek. Tegenwoordig wordt er steeds vaker overgeschakeld naar EPS-isolatiemortel gezien gespoten pur wordt verboden door Europa, wegens te schadelijk voor het milieu. Fabrikanten van isolatiemortels willen toch koste wat het kost de isolatiewaarde van gespoten PUR zo dicht mogelijk benaderen en voegen bijgevolg zo min mogelijk cement toe aan de EPS-korrels voor de labostalen. Hoe minder cement immers, hoe lager de lambdawaarde. In de EPB-databank komen deze producten met een lage lambda-waarde er dus steeds het beste uit.

Met de focus op die laagste lambda-waarde komen andere waarden zoals drukvastheid, cohesie van de korrels en de densiteit op de achtergrond. Lage drukvastheid kan grote gevolgen hebben voor je woning. Dus wordt in de praktijk op de bouwwerf in veel gevallen veel meer cement toegevoegd, met als gevolg een gevoelige stijging van de lambdawaarde. Zo kloppen bijgevolg de berekeningen  bv. voor een warmtepomp en vloerverwarming niet meer, waardoor er veel meer energie wordt verbruikt en meer CO2 wordt uitgestoten. Om dat te vermijden, bestaan er tests die een vollediger beeld geven, zoals het ATG-certificaat.

Kwaliteitsgetrouw ATG-certificaat

ATG (Avis Technique) stelt hoge minimumeisen voor de mechanische eigenschappen van EPS-isolatiemortel. Naast de lambda-waarde test ATG andere factoren, zoals drukweerstand, ponsweerstand, cohesie, wisselende belasting, maar ook geluid- en brandproeven komen aan bod.

De stalen worden op de werf genomen, waarna de lambda-waarde droog wordt gemeten. Om een compleet beeld te vormen, gebeurt de lambda-test daarna ook in een vochtige ruimte. Die twee resultaten samen vormen de praktische lambda-waarde. De metingen gebeuren altijd door het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) op hetzelfde staal.

Pas wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het ATG-certificaat afgeleverd en om het certificaat te behouden, gebeuren de tests een aantal keer per jaar. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd. Wij zijn trots dat onze EPS-isolatiemortels niet alleen in de EPB-databank zijn opgenomen, maar ook het waardevolle ATG-certificaat dragen.
 

Wist je dat in een lastenboek bijna altijd producten met het ATG-certificaat worden voorgesteld? Wanneer je kiest voor de EPS-isolatiemortels van Betopor kan je dus absoluut zeker zijn van kwalitatieve isolatie. Contacteer ons voor een offerte op maat!