Vloerisolatie is meer dan lambdawaarde alleen

Bij het kiezen van vloerisolatie wordt vaak enkel gekeken naar de lambdawaarde* van de isolatiechape. Maar, er is meer dan lambdawaarde alleen! Bovendien wordt er niet altijd even koosjer omgesprongen met deze waarde. Ontdek hier wat er nog van belang is voor duurzame vloerisolatie, hoe je fraude een stapje voor blijft en hoe het Betopor-logo in deze kwestie voor jou het verschil kan maken!


*Wil je vooraleer je verder leest eerst weten wat die lambdawaarde nu juist betekent? Je leest het in deze blog.


Voor een kwaliteitsvolle en duurzame vloerisolatie is een isolatiechape met correcte waardes een must. Isolatiechape kan op twee manieren gecertificeerd zijn: via ATG of via een opname in de EPB-databank.


1) ATG-gecertificeerde isolatiechape wordt eerst getest op minimumeisen, zoals drukweerstand, ponsweerstand, cohesie en wisselende belasting. Pas indien aan al deze eisen is voldaan, komt de isolatiewaarde of lambdawaarde aan bod. Goede vloerisolatie houdt dus meer in dan de lambdawaarde alleen. Het WTCB en SECO voeren elk jaar een minimum aantal testen uit, om na te gaan of alle ATG-gecertificeerde producten blijven voldoen aan de combinatie van deze normen.


2) Het verschil met de EPB-databank? Om opgenomen te worden in de EPB-databank zijn er vooreerst geen minimumeisen inzake druksterkte en worden slechts éénmalig 3 labostalen gemeten, enkel en alleen op hun lambdawaarde. Die stalen worden bovendien niet afgenomen door een erkend organisme. Opgenomen worden in de EPB-databank is dus een gemakkelijker en goedkoper alternatief voor ATG, met alle gevolgen van dien…


Detail 2

Fraude met lambdawaardes

Aangezien de vraag naar gespoten PUR fors gedaald is om diverse redenen, schakelen heel wat PUR-spuiters over op isolerende EPS-mortels als alternatief. Om de isolatiewaarde van die nieuwe mortels zo dicht mogelijk te laten aanleunen tegen deze van gespoten PUR, worden soms de meest onrealistische lambdawaardes gedeclareerd. Die waardes worden bijgevolg, zonder enige verdere vorm van controle op de werf, opgenomen in de EPB-databank.

Metingen op labostalen geven echter NOOIT dezelfde resultaten als wanneer deze stalen worden genomen op de werven zelf. Meer en meer wordt er fraude met de lambdawaardes vastgesteld bij isolatie van vloeren en platte daken met EPS-isolatiemortel. Het is dus heel gevaarlijk om bepaalde beweringen zomaar te geloven.

Gevolgen op korte en lange termijn

Sommige waardes uit de EPB-databank zijn immers té mooi om waar te zijn, met als gevolg dat veel woningen achteraf niet voldoen aan de vooropgestelde isolatie-eisen.

Zo worden berekeningen van bv. warmtepompen en vloerverwarmingssystemen in de war gestuurd. Dat leidt vervolgens tot een aanzienlijk meerverbruik aan energie. Bovendien ligt de uitstoot van CO2 op die manier veel hoger dan toegelaten.

De isolatiewaarde is recht evenredig met het soortelijk gewicht van de EPS-isolatiechape. Deze wordt bepaald door de hoeveelheid cement. Minder cement is meer isolerend. Meer cement is dan weer drukvaster. Er dient dus een compromis gevonden te worden tussen een voldoende hoog isolerend vermogen en voldoende hoge prestaties zoals drukvastheid en krimp. Betopor isolatiechape met lambdawaarde 0.037 is dus perfect te maken, maar zal aan geen enkele mechanische eis voldoen. De extreem lage lambdawaarde-mortels willen we bijgevolg bewust niet leveren.

Waar maakt Betopor het verschil?

Verpola beschikt over een performant onderzoekslabo. Naast het meten van de lambdawaardes, worden er ook statische drukproeven en densiteitsmetingen uitgevoerd met geijkte toestellen, dit zowel 100% droog als relatief vochtig. Na de pompwerkzaamheden op de werf, gaan wij regelmatig over tot het testen van de karakteristieken. Hoe meer testen immers, hoe betrouwbaarder het resultaat!

De verhouding tussen isolatiewaarde en drukvastheid is bij Betopor bovendien optimaal. Onze producten beschikken over ATG- en CE-certificatie én zijn opgenomen in de EPB-databank met correcte waardes. Het Betopor-logo is dus jouw absolute garantie op kwaliteitsvolle vloerisolatie die altijd voldoet aan de strengste eisen!

Gallerij 2 3 Gallerij 3 3 Gallerij 5

Overtuigd van de kwaliteiten van Betopor voor jouw vloerisolatie, of wil je meer weten over onze producten?

Ontvang een vrijblijvende offerte op maat of contacteer ons!

Overzicht 2 1