Betopor-EPS-Silverplaten en ETICS? Dé perfecte combi!

Wie een buitengevel van thermische isolatie wil voorzien, heeft met Betopor EPS-Silverplaten de ideale oplossing in handen. Het WTCB testte verschillende isolatiematerialen en systemen in het kader van ETICS (buitengevel-isolatiesystemen) en EPS M 25 behaalde een topscore op verschillende niveaus! Laat dit nu net het isolatiemateriaal zijn van onze Betopor EPS-Silverplaten …
ETICS wordt steeds populairder zowel in nieuwbouw als in renovatie, maar ook in houtbouw zoals CLT.* Geen wonder … het is immers een goede manier om de thermische weerstand van een gebouw op te krikken, zonder in te moeten boeten op esthetiek.

Om erachter te komen welke isolatieplaten zich nu het beste laten combineren met een harde bekleding, deed het WTCB heel wat vergelijkende tests.

Betopor EPS-Silverplaten als primus

Na een reeks tests, waaronder percolatieproeven en slagregenproeven met pulserende luchtdruk, kwamen EPS M 25 (shape Moulded) er als beste uit! Door onder meer deze drie kenmerken vormen Betopor EPS-Silverplaten in ETICS een topduo:

Betopor EPS-Silverplaten ...

1) … hebben een ideale densiteit van 25 kg/m³

De Betopor EPS-Silverplaten scoren op deze densiteit niet alleen op vlak van druk- en treksterkte, ook de lambdawaarde gaf telkens de beste cijfers. De gemeten waarde geeft resultaten vanaf 0,0291 W/mK!

2) … worden in een mal gemaakt

Voor de productie van Betopor EPS-Silverplaten maken wij gebruik van de shape moulding technology. De platen worden stuk voor stuk in een matrijs gemaakt. Hierdoor zijn de platen sterker, waterdicht en krimpvrij.

3) … hebben de ideale dampdoorlatendheid

De waterdampdiffusieweerstand is niet te laag, maar ook niet te hoog. Een te hoge weerstand brengt namelijk een groot risico op interne condensatie met zich mee. Voor Betopor EPS-Silverplaten ligt de weerstandscoëfficiënt tussen 40 en 60.

Een overzicht van de resultaten

1) Grafiek* resultaten van de percolatieproef uitgevoerd op verschillende isolatiematerialen


Grafiek 2 Etics

2) Grafiek* resultaat van de slagregenproef op een ETICS


Grafiek 1 Etics
Hier zie je de vergelijking tussen verschillende isolatiematerialen. Onze Betopor EPS-Silverplaten vallen onder EPS M 25 en scoorden het beste van alle vergelijkbare isolatiematerialen. Voor de test werd EPS M 25 verlijmd met PU-lijm in de voegen en afgewerkt met steenstrips, zonder grondpleister.

In de praktijk

Betopor EPS-Silverplaten kunnen zowel in nieuwbouwprojecten als bij renovatie toegepast worden in ETICS. In één van de volgende blogs wordt dieper ingegaan op de afwerking met steenstrips op onze platen.

In onderstaand renovatieproject werd de uitbreiding van de bestaande woning uitgevoerd in CLT** en zijn Betopor EPS-Silverplaten van 150 mm aan de buitenzijde geplaatst. De naden werden afgetaped met PEC3000 kleefband.

**CLT uitvoering door www.devoshout.be
1 21 31
5 6